LAATUKETJU

Kenelle

Tilaus- tai toimitusketjun jäsenille (päämies & alihankkijat/kumppanit/verkostot), jotka haluavat parantaa koko ketjun suorituskykyä ja tuloksentekoa.

MITEN

Toimijakohtaisten Liiketoiminta-analyysien perusteella tunnistettujen yhteisten ja toimijakohtaisten pullonkaulojen poistaminen.

Kehittämishankkeet ovat toimijakohtaisia ja leikkaavat toisensa kriittisissä yhdyspinnoissa.

Ohjelmassa luodaan koko ketjun jatkuvan parantamisen toimintamalli, jota johdetaan ja kehitetään yhtenäisen toimenpidemittariston avulla.

TURVALLISUUSKULTTUURI

Kenelle

Pk-yritykselle, joka haluaa parantaa pysyvästi ja jatkuvasti toimintansa turvallisuutta.

MITEN

Yrityksen Liiketoiminta-analyysin tulokset tulkitaan DuPont Bradley Curve -viitekehyksessä, jonka avulla määritetään turvallisuuskulttuurin tavoitetila.

Organisaation tehokkuutta ja ihmisten kyvykkyyttä kehitetään mittareina tapaturma- ja vahinkotaajuudet ja niistä aiheutuvat kokonaiskustannukset.

ASIAKASKOHTAISET TEEMAT JA SISÄLLÖT

Kenelle

Pk-yritykselle, jolla on Liiketoiminta-analyysin pohjalta todennettu selkeä mahdollisuus kehittämiseen, jolla vahvistetaan valitun strategian toimeenpanoa.

MITEN

Liiketoiminta-analyysin pohjalta määritetään tavoitetilasta johdetut, koko strategiakauden kattavat tasapainotetut mittarit.

Kehittämisohjelma jaksotetaan kolmeen vaiheeseen:

  • perustan rakentaminen (noin 3-4 kk)
  • vauhditus (noin 6 kk)
  • vakiinnuttaminen (jatkuvaa toimintaa)