TOIMINTAKULTTUURI-ANALYYSI

Kenelle

Pk-yritykselle, joka haluaa saada selville miten organisaation nykyiset toimintatavat vaikuttavat strategiassa onnistumiseen.

MITEN

Nopea verkkokysely, johon vastaaminen vie 5 minuuttia. Vastaamiseen tarvitaan mobiililaite tai työasema. Täysi anonymiteetti kaikille vastaajille.

Kun kyselyn vastaamista johdetaan napakasti tulokset ovat käytössä viikon kuluessa kyselyn päättymisestä tai tarvittaessa jopa saman päivän aikana.

LIIKETOIMINTA-ANALYYSI

Kenelle

Pk-yritykselle, joka haluaa saada selville liiketoimintansa nykytilan juuria myöten.

MITEN

Tehokas verkkokysely, johon vastaaminen vie 15 minuuttia. Vastaamiseen tarvitaan mobiililaite tai työasema. Täysi anonymiteetti kaikille vastaajille.

Tulosraportti ja toimenpidesuunnitelma käytössä jopa viikon kuluessa kyselyn päättymisestä.

HENKILÖKOHTAINEN JOHTAMINEN -ANALYYSI

Kenelle

Pk-yritykselle, joka haluaa saada selville aikaansaavan johtamisen nykytilan sekä organisaatio- että yksilötasolla.

MITEN

Tehokas verkkokysely, johon vastaaminen vie 15 minuuttia. Vastaamiseen tarvitaan mobiililaite tai työasema. Kattava anonymiteetti vastaajille (poikkeus: lähimmän esimiehen vastaukset näkyvät erillisenä).

 Tulosraportti käytössä kyselyn päättymistä seuraavana työpäivänä.