SONEON BUSINESS 360®

Pk-yrityksen liiketoimintakunnon kehittämisalusta

Kehitämme omaa liiketoimintaamme määrätietoisesti suuntaan, jonka avulla voimme auttaa asiakkaitamme ajasta ja paikasta riippumatta. Perinteinen kasvotusten samassa tilassa tapahtuva valmennus on osittain jäämässä historiaan ja uusi digitalisiin työvälineisiin nojaava työskentelytapa on täällä jo tänään.

Olemme saavuttaneet perinteisillä työskentelymetodeilla loistavia tuloksia ja olemme iloisia voidessamme tarjota Soneon Business 360® -alustallamme ennestään tuttuja palveluja huomattavasti kehittyneemmässä muodossa. Uudet työskentelytavat, etävalmennus ja paikasta ja ajasta riippumaton yhteydenpito tulevat olemaan keskiössä asiakkaidemme liiketoimintakunnon kehittämisessä.

Soneon Business 360® on rekisteröity tavaramerkki.

TOIMINTAKULTTUURI-ANALYYSIT

0
HENKILÖÄ
0
ORGANISAATIOTA
< 0
MINUUTTIA

876 henkilöä 25 organisaatiossa on arvioinut toimintakulttuuriaan Soneon Business 360® -analyysin avulla vuoden 2019 aikana.
Keskimääräinen vastaamisaika kyselyyn on vähän alle 4 minuuttia.

SONEON BUSINESS 360®

TOIMINTA­KULTTUURI-ANALYYSI

Pk-yritykselle, joka haluaa saada selville, miten organisaation nykyiset toimintatavat vaikuttavat strategiassa onnistumiseen.

LIIKE­TOIMINTA-ANALYYSI

Pk-yritykselle, joka haluaa saada selville liiketoimintansa nykytilan juuria myöten.

HENKILÖ­KOHTAINEN JOHTAMINEN -ANALYYSI

Pk-yritykselle, joka haluaa saada selville aikaansaavan johtamisen nykytilan sekä organisaatio- että yksilötasolla.

SONEON BUSINESS 360®

LAATUKETJU

Tilaus- tai toimitusketjun jäsenille (päämies & alihankkijat / kumppanit­ / verkostot), jotka haluavat parantaa koko ketjun suorituskykyä ja tuloksentekoa.

TURVALLI­SUUS­KULTTUURI

Pk-yritykselle, joka haluaa parantaa pysyvästi ja jatkuvasti toimintansa turvallisuutta.

ASIAKAS­KOHTAISET TEEMAT JA SISÄLLÖT

Pk-yritykselle, jolla on Liiketoiminta-analyysin pohjalta todennettu selkeä mahdollisuus kehittämiseen, jolla vahvistetaan valitun strategian toimeenpanoa.

SONEON BUSINESS 360®

ESIMIES 2.0

Pk-yrityksen esimiehille, työnjohtajille ja tiimien vetäjille.

TYÖNANTAJA­KOULU

Pk-yritykselle, joka haluaa vahvistaa työsuhteen elinkaarta rekrytoinnista työsuhteen päättämiseen.

TYÖKYKY­PAJAT

Pk-yrityksille, joilla on Liiketoiminta-analyysin pohjalta tarve vahvistaa ihmisten työkykyä.

SONEON BUSINESS 360®

LIIKE­TOIMINTA­-COACHING

Pk-yrityksen toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. 

HENKILÖ­KOHTAINEN COACHING

Pk-yritysten esimiehille ja vastaavassa asemassa työskenteleville.