CASE: VALMENTAVA JOHTAMINEN

Yritys halusi muuttaa toimintakulttuuriaan niin, että isojen tapaturmakustannusten aika jää pysyvästi historiaan.

Kunta oli keskellä suurta muutosta. Sen ylin johto päätti, että muutoksesta voittajana selviämiseen tarvitaan koko henkilöstö. Esimiehet tuli saada oivaltamaan ihmisten johtamisen tärkeys ja keskittymään johtamaan ihmisiä asioiden sijasta.

Kaikilla organisaation tasoilla johtamisessa painottui asioiden johtaminen. Esimiehet olivat tottuneet luottamaan johtamisessa asiantuntijuuteensa. Nyt esimiehet tuli saada ihmisten pariin – omasta halustaan. 

Lähdimme rakentamaan valmentavan johtamisen kulttuuria yhdessä asiakkaan kanssa.

Organisaation kaikilla tasoilla kirkastettiin perustehtävä, tavoitteet ja pelisäännöt strategian mukaisiksi. Se avasi hyvän asiaperustan pohtia, mitä jokaisen oma työ on tulevaisuudessa. 

Tämän jälkeen lähdimme toteuttamaan rohkeaa kokeilukulttuuria, joka innosti ihmiset oppimaan uutta muutoksen pelkäämisen sijaan. 

Keskeistä muutoksen johtamisessa oli miettiä, kuka johdettavista tarvitsee erityisesti esimiehen tukea, jotta yhteiset tavoitteet voidaan saavuttaa tehokkaammin. Esimiehet yllättyivät kuinka nopeasti he saivat aikaan tuloksia olemalla läsnä arjessa, kuuntelemalla ja keskustelemalla. Samalla, kun johdettavien osaaminen kehittyi, työn merkitys ja innostus kasvoivat. Muiden työ helpottui, ja tiimi saavutti asetetut tavoitteet nopeammin ja tehokkaammin. 

Close Menu
×
×

Cart