Aikaansaava kulttuuri – inhimillistä tehokkuutta

Tehokkuus ja inhimillisyys tuntuvat olevan yritysjohdon mielessä eri todellisuuksia. Tehokkuus on jämäkkää ja kovaa, vaativaa ja tinkimätöntä. Sitä oikeaa bisnestä. Inhimillisyys taas kepeää ja löysää. Pelkkää pään silittelyä ja paapomista.
Näin ei ole aina ja joka paikassa, mutta keskusteluissani asiakkaiden kanssa tuommoista sävyeroa niillä tuntuu olevan. Mikään organisaatio ei kuitenkaan pysty olemaan tehokas, jos siellä työtään tekevät ihmiset eivät oikeasti halua tehdä tehokkaita asioita tehokkaasti.

Jokainen yksilö ja hänen osaamisensa kehittyminen yhdessä sovittuun suuntaan on se inhimillisyys. Ja organisaation määrittämä suunta ja vauhti on se tehokkuus. Sen jälkeen tarvitaan organisaation ja sen ihmisten sitoutuminen samoihin asioihin, jotka vievät haluttuun tulevaisuuteen. Kuten Tuusulan henkilöstöjohtaja Tanja Rontu-Hokkanen toteaa haastattelussaan: ”Sitoutuminen on avainsana – jokaisen on oltava valmis ottamaan henkilökohtaista vastuuta onnistumisista.”

Kutsun organisaation tilaa, jossa tämä toteutuu, aikaansaavaksi kulttuuriksi. Se tuntuu puhuttelevan asiakkaita ja sen sisältö omassa yrityksessä konkretisoituu yleensä nopeasti.

Aikaansaavuus merkitsee yksilön kannalta:

  1. Tietoa siitä, mitä pitää tehdä.

  2. Taitoa tehdä se, mitä onnistuminen edellyttää.

  3. Motivaatiota, joka vie yli uusien haasteiden.

  4. Omistautumista, joka on sisäistä sitoutumista.

  5. Oman työn kehittämistä jatkuvasti pienin askelin yhteiseen suuntaan.

Organisaation kannalta aikaansaavuus syntyy seuraavasti:

  1. Ensin tarvitaan kaikkien ihmisten perustehtävän mukaista toimintaa kohti tavoitteita pelisääntöjen puitteissa. Silloin tuloksia syntyy jo kohtuudella.

  2. Toiseksi mahdollisimman monen ihmisen sisäisen motivaation syttymistä uusiin asioihin ja kokeilemaan uusia tapoja toimia. Silloin tuloksia syntyy suunnilleen odotusten mukaisesti.

  3. Ja lopulta riittävän monen ihmisen halua kehittää työtään jatkuvasti yhdessä muiden kanssa. Vasta silloin tuloksia syntyy nopeammin ja enemmän kuin odotettiin.

Close Menu
×
×

Cart